Gdy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.