Breaking News

Przysłowia o sierpniu


Podobno obserwując przyrodę możemy przewidzieć pogodę na przyszłe dni i miesiące. Jak powiadają ludowe przysłowia i porzekadła sierpień wróży pogodę na nadchodzącą jesień i zimę. Zatem przyjrzyjmy się  bliżej otaczającej nas przyrodzie i zobaczmy na co warto zwracać uwagę w sierpniu.

Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa.
W sierpniu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.
Gdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywa.
Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.
Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha.
W sierpniu nie idzie już w moc słońca wierzyć.
Pod koniec sierpnia mgła leży, poprawy pogody czekać należy.
Gdy słońce z grzmotem w znak Panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej i powodzi.


Jaka będzie jesień w dużym stopniu zależy od tego czy sierpień będzie pogodny.

Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.
Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dopatrzy.
Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
Jak sierpień się sprawi, taką jesień przyprowadzi.
Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie.
Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury.
Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.

Zima:

Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa.
W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.
Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.
Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima.
Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie.
Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych.
Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
Jak po lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi.
W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.
Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne.
W sierpniu grzmtów wiele, mokrą zimę ściele
Jak po lipcu gorącym sierpień się ochładza, to później zima twarda z wielkim śniegiem chadza.
W sierpniu mgły w górach - mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach - to wróżba pogody.
Pod koniec sierpnia deszczem zacina, zwykle pochmurna nadchodzi zima.
Gdy na początku sierpnia skwar trzyma, to nieostra bywa zima.


Sierpień, to czas żniw oraz zbioru warzyw i owoców.  Zatem przyjrzyjmy się bliżej i zobaczmy, jakie rady czy też przestrogi dotyczące prac rolnych niosą ze sobą sierpniowe pogody.

Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.
Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie chłopku kieszeń.
Kto w sierpniu pracuje, ten zimą głodu nie poczuje.
Z sierpem w ręku witać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień.
Od głodnych cierpień najlepsze lekarstwo sierpień.
Kto w sierpniu próżnuje, w zimie biedę czuje.
W sierpniu wszelki zbytek nie idzie w pożytek. 
Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, bo każe orać i siać
Kiedy sierpień następuje,resztki zboża koszą, albo sierpem dożynają i przepiórki płoszą.
W sierpień sierpuj, z prac nie cierpuj.
Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.
Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.
Sierpień jasny i pogodny, dla win jest bardzo wygodny.

Brak komentarzy